Katedra Energetyki Politechniki Krakowskiej

logo pk
Większy tekst
Mniejszy tekst
Skala szarości
Wysoki kontrast
Negatyw
Podświetlenie linków
Reset

Ideą projektu RESHeat jest opracowanie zeroemisyjnego i autonomicznego systemu energetycznego opartego tylko na instalacjach wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE). RESHeat jest systemem trigeneracji energii, a więc wykorzystującym OZE do produkcji energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodu na potrzeby budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej.

img

Schemat układu RESHeat

Zaletami systemu RESHeat są:

 • wykorzystanie energii słonecznej jako podstawowego źródła energii odnawialnej,
 • wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej za pomocą modułów PV-T (fotowoltaika termiczna) nowej konstrukcji,
 • wykorzystywanie modułów PV-T oraz rurowych próżniowych kolektorów słonecznych wyposażonych w układy nadążne za słońcem w celu zwiększenia pozyskiwania energii słonecznej,
 • sezonowe magazynowanie energii cieplnej w podziemnych magazynach ciepła,
 • wykorzystanie innych źródeł niskotemperaturowego ciepła odpadowego do ogrzewania budynków,
 • ogrzewanie i chłodzenie budynku za pomocą pompy ciepła,
 • regeneracja gruntu za pomocą ciepła odpadowego z modułów PVT.

Cele projektu to:

A. Opracowanie i zastosowanie nowego systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w celu pokrycia co najmniej 70% całkowitego rocznego zapotrzebowania budynku na energię z odnawialnych źródeł energii.

B. Wykazanie rzeczywistej wydajności (w tym wydajności ekonomicznej) innowacyjnych, odnawialnych i energooszczędnych rozwiązań w zakresie ogrzewania, chłodzenia i wytwarzania ciepłej wody użytkowej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz dostarczenie użytkownikowi końcowemu informacji na temat ogólnej wydajności systemu.

C. Demonstracja skalowalności systemu dla różnych typów wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

System RESHeat będzie rozwijany i optymalizowany w taki sposób, aby obniżyć koszty jego produkcji oraz przystosować go dla budynków mieszkalnych. Planowane są trzy demonstracje w Limanowej, Krakowie i na przedmieściach Rzymu dla budynków wielorodzinnych z 7, 14 oraz 20 mieszkaniami. Dodatkowo system zostanie zmodyfikowany w taki sposób, by wydajnie pracował również dla produkcji chłodu, co wykażą testy we Włoszech. Główny cel projektu to przygotowanie systemu RESHeat do komercjalizacji. Zespół z Politechniki jest odpowiedzialny za koordynowanie całego przedsięwzięcia i optymalizację systemu tak, aby osiągnął wysoką efektywność energetyczną przy możliwie najniższych kosztach produkcji.

Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK

W projekcie RESHeat Politechnika Krakowska pełni rolę lidera, zaś partnerami są czołowe europejskie jednostki naukowe, tj.:

 • Uniwersytet Sapienza w Rzymie (Włochy)
 • Uniwersytet w Brnie (Czechy),

jak również przedsiębiorstwa i firmy sektora MŚP, tj.

 • OILON (Finlandia),
 • H.U. „CZAMARA” s.c. (Polska),
 • ELFRAN Franciszek Ścisłowicz (Polska).

Instalacje demonstracyjne zostaną wykonane w budynkach będących własnością:

 • Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,
 • ATER Provincia di Roma (Włochy).

Projekt realizowany w ramach perspektywy finansowej Horyzont 2020, program H2020-LC-SC3-2018-2019-2020: “Building a Low-Carbon, Climate Resilient Future: Secure, Clean and Efficient Energy”.

Całkowita kwota dofinansowania to ponad 2,4 mln Euro.

Więcej informacji na stronie: https://cordis.europa.eu/project/id/956255