Katedra Energetyki Politechniki Krakowskiej

logo pk
Większy tekst
Mniejszy tekst
Skala szarości
Wysoki kontrast
Negatyw
Podświetlenie linków
Reset

Poniżej zamieszczone są pliki z informacjami o najbliższych obronach.

 

 

 

 

 

Rok akademicki 2023/2024

Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego składają wymagane dokumenty w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem. Zobowiązani są także, w tym terminie, do przesłania informacji drogą elektroniczną o chęci przystąpienia do egzaminu dyplomowego na adres dagmara.kocon@pk.edu.pl (imię i nazwisko, nr albumu, temat pracy, dane promotora, dane recenzenta, ocena za przygotowanie pracy dyplomowej).

Studia stacjonarne
Terminy obron prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Energetyka w roku akademickim 2023/2024
Lp. Data Termin składania dokumentów
1. 03-04.07.2024 (środa i czwartek) 24.06.2024 (poniedziałek)
2. 12-13.09.2024 (czwartek i piątek) 03.09.2024 (wtorek)
3. 27.09.2024 (piątek) 18.09.2024 (środa)
4.
5.
Terminy obron prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Energetyka w roku akademickim 2023/2024
Lp. Data Termin składania dokumentów
1. 03-04.07.2024 (środa i czwartek) 24.06.2024 (poniedziałek)
2. 12-13.09.2024 (czwartek i piątek) 03.09.2024 (wtorek)
3. 27.09.2024 (piątek) 18.09.2024 (środa)
4.
5.
Terminy obron prac dyplomowych dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku Energetyka w roku akademickim 2023/2024
Lp. Data Termin składania dokumentów
1. 03-04.07.2024 (środa i czwartek) 24.06.2024 (poniedziałek)
2. 12-13.09.2024 (czwartek i piątek) 03.09.2024 (wtorek)
3. 27.09.2024 (piątek) 18.09.2024 (środa)
4.
5.