Katedra Energetyki Politechniki Krakowskiej

logo pk
Większy tekst
Mniejszy tekst
Skala szarości
Wysoki kontrast
Negatyw
Podświetlenie linków
Reset
Rok akademicki 2020/2021

Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego składają wymagane dokumenty w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem. Zobowiązani są także, w tym terminie, do przesłania informacji drogą elektroniczną o chęci przystąpienia do egzaminu dyplomowego na adres dagmara.kocon@pk.edu.pl.

Studia stacjonarne
Terminy obron prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Energetyka w roku akademickim 2021/2022
Lp. Data Termin składania dokumentów
1. 09-10.02.2022 31.01.2022
2. 18.02.2022 9.02.2022
3.
4.
5.
Terminy obron prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Energetyka w roku akademickim 2021/2022
Lp. Data Termin składania dokumentów
1.

2. 18.02.2022 9.02.2022
3.
4.
Terminy obron prac dyplomowych dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku Energetyka w roku akademickim 2021/2022
Lp. Data Termin składania dokumentów
1. 18.02.2022 09.02.2022
2.
3.
4.