Katedra Energetyki Politechniki Krakowskiej

logo pk
Większy tekst
Mniejszy tekst
Skala szarości
Wysoki kontrast
Negatyw
Podświetlenie linków
Reset

Poniżej zamieszczone są pliki z informacjami o najbliższych obronach.

 

 

Komisje egzaminacyjne 23.02.2024

 

 

 

Rok akademicki 2023/2024

Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego składają wymagane dokumenty w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem. Zobowiązani są także, w tym terminie, do przesłania informacji drogą elektroniczną o chęci przystąpienia do egzaminu dyplomowego na adres dagmara.kocon@pk.edu.pl (imię i nazwisko, nr albumu, temat pracy, dane promotora, dane recenzenta, ocena za przygotowanie pracy dyplomowej).

Studia stacjonarne
Terminy obron prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Energetyka w roku akademickim 2023/2024
Lp. Data Termin składania dokumentów
1. 08.12.2023r. (piątek) 29.11.2023
2. 01.02.2024r. (czwartek) 23.01.2024
3. 02.02.2024r (piątek) 23.01.2024
4. 16.02.2024 (piątek) 07.02.2024
5. 23.02.2024 (piątek) 14.02.2024
Terminy obron prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Energetyka w roku akademickim 2023/2024
Lp. Data Termin składania dokumentów
1. 08.12.2023r. (piątek) 29.11.2023
2. 01.02.2024r. (czwartek) 23.01.2024
3. 02.02.2024r (piątek) 23.01.2024
4. 16.02.2024 (piątek) 07.02.2024
5. 23.02.2024 (piątek) 14.02.2024
Terminy obron prac dyplomowych dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku Energetyka w roku akademickim 2023/2024
Lp. Data Termin składania dokumentów
1. 08.12.2023r. (piątek) 29.11.2023
2. 01.02.2024r. (czwartek) 23.01.2024
3. 02.02.2024r (piątek) 23.01.2024
4. 16.02.2024 (piątek) 07.02.2024
5. 23.02.2024 (piątek) 14.02.2024