Katedra Energetyki Politechniki Krakowskiej

logo pk
Większy tekst
Mniejszy tekst
Skala szarości
Wysoki kontrast
Negatyw
Podświetlenie linków
Reset

Poniżej zamieszczone są pliki z informacjami o najbliższych obronach.

Elektryczny komisje 23.09
Komisje 23.09.2022

Rok akademicki 2021/2022

Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego składają wymagane dokumenty w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem. Zobowiązani są także, w tym terminie, do przesłania informacji drogą elektroniczną o chęci przystąpienia do egzaminu dyplomowego na adres dagmara.kocon@pk.edu.pl.

Studia stacjonarne
Terminy obron prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Energetyka w roku akademickim 2021/2022
Lp. Data Termin składania dokumentów
1. 06-07.07.2022 27.06.2022
2. 16.09.2022 07.09.2022
3. 23.09.2022 14.09.2022
4.
5.
Terminy obron prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Energetyka w roku akademickim 2021/2022
Lp. Data Termin składania dokumentów
1.

06-07.07.2022

27.06.2022
2. 16.09.2022 07.09.2022
3. 23.09.2022 14.09.2022
4.
Terminy obron prac dyplomowych dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku Energetyka w roku akademickim 2021/2022
Lp. Data Termin składania dokumentów
1. 06-07.07.2022 27.06.2022
2. 16.09.2022 07.09.2022
3. 23.09.2022 14.09.2022
4.