Katedra Energetyki Politechniki Krakowskiej

logo pk
Większy tekst
Mniejszy tekst
Skala szarości
Wysoki kontrast
Negatyw
Podświetlenie linków
Reset

Poniżej zamieszczone są pliki z informacjami o najbliższych obronach.

komisje 22.09.2023

Rok akademicki 2022/2023

Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego składają wymagane dokumenty w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem. Zobowiązani są także, w tym terminie, do przesłania informacji drogą elektroniczną o chęci przystąpienia do egzaminu dyplomowego na adres dagmara.kocon@pk.edu.pl (imię i nazwisko, nr albumu, temat pracy, dane promotora, dane recenzenta, ocena za przygotowanie pracy dyplomowej).

Studia stacjonarne
Terminy obron prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Energetyka w roku akademickim 2022/2023
Lp. Data Termin składania dokumentów
1. 19.05.2023 10.05.2023
2. 06-07.07.20023 27.06.2023
3. 15.09.2023 06.09.2023
4. 22.09.2023 13.09.2023
5. 29.09.2023 20.09.2023
Terminy obron prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Energetyka w roku akademickim 2022/2023
Lp. Data Termin składania dokumentów
1. 15.09.2023 06.09.2023
2. 22.09.2023 13.09.2023
3. 29.09.2023 20.09.2023
4.
Terminy obron prac dyplomowych dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku Energetyka w roku akademickim 2022/2023
Lp. Data Termin składania dokumentów
1. 15.09.2023 06.09.2023
2. 22.09.2023 13.09.2023
3. 29.09.2023 20.09.2023
4.