Katedra Energetyki Politechniki Krakowskiej

logo pk
Większy tekst
Mniejszy tekst
Skala szarości
Wysoki kontrast
Negatyw
Podświetlenie linków
Reset

PRACOWNICY KATEDRY ENERGETYKI

Profesorowie:
Prof. dr hab. inż. Jan TALER
Prof. dr hab. inż. Bohdan WĘGLOWSKI
Prof. dr hab. inż. Wiesław ZIMA

Prof. dr hab. inż. Paweł OCŁOŃ

Profesorowie PK:
Dr hab. inż. Artur CEBULA, prof. PK
Dr hab. inż. Sławomir GRĄDZIEL, prof. PK – prodziekan ds. studenckich kierunek energetyka (E)
Dr hab. inż. Damian MUNIAK, prof. PK

Adiunkci:
Dr inż. Piotr CISEK
Dr inż. Anna KORZEŃ

Dr inż. Marek MAJDAK
Dr inż. Marzena NOWAK-OCŁOŃ
Dr inż. Marcin PILARCZYK

Dr inż. Monika RERAK
Dr inż. Dorota SKRZYNIOWSKA

Dr inż. Ewa KOZAK-JAGIEŁA

Sekretariat:
Specjalista Iwona WÓJCIK
Specjalista mgr Dagmara KOCOŃ

Pracownicy techniczni:
Bartosz KUKLA

Adresy mailowe pracowników Katedry Energetyki można znaleźć w spisie pracowników PK.