Katedra Energetyki Politechniki Krakowskiej

logo pk
Większy tekst
Mniejszy tekst
Skala szarości
Wysoki kontrast
Negatyw
Podświetlenie linków
Reset

Katedra Energetyki Politechniki Krakowskiej oferuje prace badawcze, ekspertyzy i badania laboratoryjne w zakresie:

 • obliczeń cieplno-wytrzymałościowych maszyn i urządzeń energetycznych za pomocą metody elementów skończonych i różnic skończonych,
 • modelowania matematycznego i badań eksperymentalnych wymienników ciepła,
 • monitorowania pracy grubościennych elementów ciśnieniowych urządzeń energetycznych,
 • oceny bezpieczeństwa i trwałości resztkowej elementów ciśnieniowych pracujących w warunkach pełzania,
 • modelowania dynamiki przegrzewaczy kotłów,
 • identyfikacji rzeczywistych warunków pracy (pomiaru temperatury, gęstości strumienia ciepła, współczynników wnikania i przenikania ciepła, naprężeń termicznych, emisji zanieczyszczeń),
 • analizy procesu spalania paliw,
 • bilansowania i optymalizacji urządzeń energetycznych,
 • techniki grzewczej i wentylacji,
 • badań nieniszczących.
DOŚWIADCZENIE

Pracownicy Katedry Energetyki posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie obliczeń cieplno-wytrzymałościowych maszyn i urządzeń energetycznych, identyfikacji ich rzeczywistych warunków pracy, a także optymalizacji i bilansowania, jak również w zakresie techniki grzewczej, wentylacji i termografii.

Swoje wysokie kwalifikacje i doświadczenie pracownicy Katedry Energetyki PK wykazywali współpracując m.in. z takimi polskimi zakładami jak:

 • Elektrownia “Połaniec” S.A.,
 • Elektrownia “Skawina” S.A.,
 • Elektrownia “Opole” S.A.,
 • Elektrociepłownia “Siekierki” w Warszawie,
 • Petrochemia Płock,
 • Elektrociepłownia w Rzeszowie,
 • Huta im. T. Sendzimira (obecnie wchodzi w skład Mittal Steel Poland S.A.).

Ponadto Katedra Energetyki Politechniki Krakowskiej ma na swoim wyposażeniu najnowocześniejszą aparaturę kontrolno-pomiarową:

 • układy akwizycji danych firm Hottinger-Baldwin Messtechnik (Spider8, UPM100), Ahlborn (ALMEMO 2390-8, ALMEMO 8990-8, ALMEMO 5990-1),
 • wideoendoskop przemysłowy firmy Olympus,
 • kamera termograficzna V-20 firmy VIGO System S.A.,
 • termopary wysokotemperaturowe (do 2482 ºC) firmy NANMAC o długości 108″ (274 cm),
 • grubościomierze ultradźwiękowe firmy Cygnus Instruments Ltd.,
 • twardościomierz przenośny,
 • przepływomierze, przetworniki ciśnienia, itp.