Katedra Energetyki Politechniki Krakowskiej

logo pk
Większy tekst
Mniejszy tekst
Skala szarości
Wysoki kontrast
Negatyw
Podświetlenie linków
Reset

Projekt HySOL Wysokosprawny system konwersji energii słonecznej na cieplną i elektryczną dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
projekt finansowany przez NCBiR w ramach II Konkursu polsko-niemiecka współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju – STAIR

 

Nr umowy STAIR/9/2017 z dn. 30.11.2017
Kierownik umowy prof. dr hab. inż. Jan Taler
Okres trwania umowy 01.10.2017-30.09.2020

HySOL

Wysokosprawny system konwersji energii słonecznej na cieplną i elektryczną dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
Partnerzy konsorcjum międzynarodowego:

1. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, www.pk.edu.pl, Lider projektu
2. ELFRAN Franciszek Ścisłowicz, www.elfran.com.pl
3. F.H.U. Urządzenia Chłodnicze Marek Czamara, www.czamara.net.pl
4. Techniczny Uniwersytet Hamburg Harburg, www.tuhh.de
5. Perpendo Energie- und Verfahrenstechnik GmbH, www.perpendo.de

W ramach projektu HySOL opracowywane są układ chłodzenia oraz system nadążny za słońcem dla hybrydowych systemów solarnych, będących nowatorskim połączeniem paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.
Proponowana w projekcie technologia chłodzenia i konstrukcja układu nadążnego za słońcem dla solarnych systemów hybrydowych zwiększa znacznie efektywność konwersji energii słonecznej do energii elektrycznej i cieplnej. Konstrukcja rozwijanego układu nadążnego za słońcem została przedstawiona w spocie reklamowym promującym energetykę słoneczną.

Obniżanie temperatury pracy paneli fotowoltaicznych, poprzez zainstalowanie układu chłodzenia, pozwala na podwyższenie sprawności konwersji promieniowania słonecznego na energię elektryczną. A zatem, zastosowanie układu chłodzenia pozwala na odzysk i akumulację ciepła z pracujących paneli PV.
Układ chłodzenia paneli fotowoltaicznych będzie produkowany i komercjalizowany przez firmę ELFRAN Franciszek Ścisłowicz. Efektem projektu będzie ponadto opracowanie konstrukcji uniwersalnego modułu chłodzącego dla różnego typu paneli PV. Proponowany system chłodzenia będzie współpracował z pompą ciepła, co znacznie podwyższy jej sprawność. Dodatkowo, nadmiar energii cieplnej w okresie letnim będzie akumulowany w gruncie. Wpłynie to na poprawę efektywności systemu ogrzewania budynku pompą ciepła w okresie grzewczym.
Projekt uwzględnia zarówno badania laboratoryjne jak i testy zaproponowanego układu hybrydowego na obiekcie rzeczywistym tj. budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu (www.psposwiecim.pl). Badania wykonane na instalacji pilotażowej pozwolą określić w skali jednego roku sprawność energetyczną nowego rozwiązania.

Partnerzy projektu HySOL ze strony niemieckiej, tj.: Techniczny Uniwersytet w Hamburgu, oraz firma Perpendo GmbH, opracowują narzędzia do symulacji układów grzewczych i elektrycznych opartych o moduły fotowoltaiczne wyposażone w systemy nadążne za słońcem oraz układ chłodzenia, a dodatkowo, do analizy ekonomicznej i analizy cyklu życia produktu.

Optymalizacja i badania nad opracowaniem nowych wysokosprawnych konstrukcji modułów hybrydowych, jak również dodatkowe narzędzia symulacyjne i narzędzia analizy ekonomicznej pozwolą na szybszy rozwój branży energetyki solarnej w Polsce. Poprzez wprowadzone innowacje oraz zwiększenie efektywności energetycznej polskich produktów, staną się one bardziej konkurencyjne na rynku europejskim.