Katedra Energetyki Politechniki Krakowskiej

logo pk
Większy tekst
Mniejszy tekst
Skala szarości
Wysoki kontrast
Negatyw
Podświetlenie linków
Reset

Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii (kotły na biomasę)

Instalacja do badań komputerowych układów do ciągłego nadzoru eksploatacji energetycznych kotłów parowych

Instalacja do badań kolektorów słonecznych

Stanowisko do badań instalacji c. o. i przeponowych wymienników ciepła

Stanowisko do badań ogniw fotowoltaicznych

Stanowisko do wyznaczania gęstości strumienia ciepła

laboratorium_img_2

Chromatograf

laboratorium_img_3

Kamera termograficzna

kamera

Stanowisko do badań wideoendoskopowych

analizator

Tunel do wzorcowania anemometrów

laboratorium_img_4

Ogniwo paliwowe

laboratorium_img_6

Stanowisko do badań instalacji c. o. i przeponowych wymienników ciepła

laboratorium_img_3

Tunel z akumulacją ciepła

laboratorium_img_1