Katedra Energetyki Politechniki Krakowskiej

logo pk
Większy tekst
Mniejszy tekst
Skala szarości
Wysoki kontrast
Negatyw
Podświetlenie linków
Reset

Katedra Energetyki Politechniki Krakowskiej prowadzi współpracę z licznymi ośrodkami naukowymi i centrami naukowo-badawczymi położonymi na całym świecie:

 

1. Universität Stuttgart, Niemcy, Institut für Feuerungs- und Kraftwerkstechnik (IFK) – wspolpraca w zakresie dynamiki kotłów i modelowania matematycznego instalacji energetycznych.
2. Universität Stuttgart, Materialprüfungsanstalt, Niemcy – współpraca w zakresie obliczeń wytrzymałościowych, ocena trwałości resztkowej, metody odwrotne.
3. Shizuoka University, Department of Mechanical Engineering, Hamamatsu, Japonia – współpraca w zakresie naprężeń cieplnych w maszynach i urządzeniach energetycznych.
4. Universität Duisburg-Essen, Institut für Energie- und Umweltverfahrenstechnik, Umweltverfahrenstechnik und Anlagentechnik, Niemcy – współpraca w zakresie modelowania komputerowego procesów przepływowi-cieplnych oraz w zakresie i ochrony środowiska w energetyce.
5. Université de Nantes, Francja – współpraca w zakresie metod eksperymentalnych w wymianie ciepła.
6. Technische Universität Dresden, Fac. of Mechan. Engineering, Inst. of Power Engineering – współpraca w zakresie pełzania elementów turbin i rurociągów parowych oraz naprężeń cieplnych.
7. Cranfield University, Energy Technology Centre at Cranfield University, England – współpraca w zakresie oceny trwałości resztkowej maszyn i urządzeń energetycznych oraz turbin gazowych.
8. Pennsylvania State University, USA – wymiana studentów.
9. Annaba University, Oran University, Algieria – modelowanie chłodzenia ciał stałych za pomocą strugi wodnej.
10. COST 538 – współpraca w ramach projektu międzynarodowego “High Temperature Plant Lifetime Extension” w latach 2005 – 2008 wspólnie z uniwersytetami z Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Hiszpanii i Słowacji, realizacja projektu dot. wyznaczania trwałości resztkowej maszyn i urządzeń energetycznych oraz optymalizacji nagrzewania i ochładzania grubościennych elementów urządzeń energetycznych.
11. Elektrownia Jądrowa Forsmarks Kraftgrupp AB, Huvudforradet, SE-74203 Osthammar współpraca w zakresie określenia gęstości strumienia ciepła na powierzchni prętów paliwowych reaktora atomowego.
12. Comex AS, Olav Ingstadsvei 5, 1309 Rud, Norwegia – współpraca w zakresie zagadnień przepływowych zachodzących w instalacjach przemysłowych młynów strumieniowych.
13. Électricité de France R&D – EDF Polska – Konsorcjum Uczelni Polskich. Współpraca w zakresie optymalizacji pracy parowych kotłów energetycznych.
14. ČEZ A.S., Czechy – współpraca w zakresie elektrowni cieplnych.