Katedra Energetyki Politechniki Krakowskiej

logo pk
Większy tekst
Mniejszy tekst
Skala szarości
Wysoki kontrast
Negatyw
Podświetlenie linków
Reset

Studencka Wyprawa Naukowa EUROTRIP 2009

W maju 2009 r. odbyła się studencka wyprawa naukowa zorganizowana przez studentów kierunku Energetyka z udziałem pracowników Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9). W wycieczce udział wzięli studenci III, IV i V roku. Trasa wyprawy obejmowała następujące kraje: Niemcy, Szwajcarię, Francję i Włochy.

Pierwszym punktem wyjazdu był Institut für Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen Technische Universität Stuttgart. Tam, po krótkim seminarium na temat energetyki w Niemczech, przedstawione zostały laboratoria i omówione aktualnie prowadzone badania (barbotażowanie złoża fluidalnego, badanie procesów spalania – zbieranie informacji o koncentracji gazu, pomiary temperatury i prędkości złoża w palenisku, badanie procesów spalania w ciśnieniu atmosferycznym, badania mechanizmów powstawania mikroskopijnych cząstek pyłu zawieszonego – siarczanów i tych powstających w wyniku niekompletnego spalania).

Kolejnym miejscem, które było zwiedzane to CERN – The European Organization for Nuclear Research położony na północo-zachodnich przedmieściach Genewy, na granicy Szwajcarii i Francji. Uczestnicy wyprawy spotkali się z bardzo serdecznym przyjęciem przez polskich pracowników CERN-u, którzy przedstawili historię Organizacji, wprowadzili w świat kwantów i kwarków oraz odpowiedzieli na wiele frapujących pytań. Po wstępie zwiedzano stałą ekspozycję Microcosmos, gdzie można było zostać badaczami promieniowania kosmicznego, antyprotonów, kwarków, gluonów i wielu innych cząstek samodzielnie wykonując doświadczenia, oglądając modele, prezentacje audiowizualne i symulacje komputerowe. Wielkim wydarzeniem była możliwość obejrzenia znajdującego się 100 m pod ziemią jednego z czterech detektorów Wielkiego Zderzacza Hadronów. Ponadto uczestnicy wyprawy Eurotrip 2009 oprowadzeni zostali po hali SM18, w której są przygotowywane i testowane magnesy nadprzewodzące, tworzące akcelerator.

We włoskiej firmie Ansaldo Energia SpA, której hala produkcyjna znajduje się w miejscowości Genova, można było zapoznanć się z technikami produkcji turbin gazowych, turbin parowych i generatorów. Przechodząc przez kolejne studenci i pracownicy Katedry obserwowali proces produkcyjny począwszy od wytwarzania poszczególnych elementów (łopatki turbin, łożyska itd.) kończąc na testach gotowych produktów (turbin, turbogeneratorów).

Ostatnim punktem wyprawy był ośrodek badawczy CESI Ricerca, znajdujący się w Mediolanie. Prowadzone SA w nim badania nad elektrycznością oraz pozyskiwaniem, gromadzeniem i przesyłem energii. Tam zwiedzający oprowadzeni zostali po laboratorium elektrycznym, w którym prowadzone są testy średniego i wysokiego napięcia, oraz laboratorium generacji rozproszonej, na które składają się: urządzenia testujące generację rozproszoną, ogniwa paliwowe, mikroturbiny, systemy kogeneracyjne, pola baterii fotowoltaicznych, instalacja solarna Dish-Stirling, jak i systemy magazynowania energii.

Aby dotrzeć do wymienionych ośrodków pokonana została trasa o długości ok. 2500 km. Podczas podróży można było podziwiać Alpy, w tym piękne rejony Prowansji, a w drodze powrotnej tereny Tyrolu. Podczas postojów i noclegów zwiedzane były miasta takie jak Praga, Strasburg (znajdujący się tam Parlament Europejski), Nicea, Cannes, Mediolan, a przejeżdżając i nocując w Chamonix chętni mogli wjechać kolejką linową na szczyt Aiguille du Midi (3842 m n.p.m.) znajdujący się w masywie Mont Blanc.

Wyprawa nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie i pomoc finansowa:
Prorektora ds. Studenckich Prof. dr hab. inż. Leszka Mikulskiego,
Dziekana Wydziału Mechanicznego Prof. dr hab. inż. Leszka Wojnara,
Dyrektora Instytutu Aparatury Przemysłowej i Energetyki Prof. dr hab. inż. Jana Talera,
Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych Dr hab. inż. Barbary Tal-Figiel, prof. PK,
Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Mgr. inż. Jana Ortyla,
Dyrektora Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Dr. inż. Adama Tabora,
Głównej Księgarni Naukowej,
Akademii Tańca.

Uczestnicy wyprawy Eurotrip 2009 – zarówno studenci kierunku Energetyka jak i pracownicy Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, bez wsparcia których wyprawa nie miałaby szansy powodzenia